JAN GAĆ, historyk, fotografik, podróżnik, przewodnik grup pielgrzymkowych i turystycznych, autor książek i artykułów o tematyce historycznej, religijnej, podróżniczej oraz z dziedziny sztuki. Studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim w rodzinnym mieście, w Łodzi, filozofię w Poznaniu, fotografikę w Pensylwanii i w Nowym Jorku. Bliżej zajmował się historią Francji okresu Ludwika XIV (Odwołanie Edyktu nantejskiego). Od wielu lat zajmuje się dziejami i kulturą Bizancjum, krajami basenu Morza Śródziemnego, kulturami i cywilizacjami prekolumbijskimi oraz architekturą kolonialną na obszarze od Meksyku do Peru. Podejmowane podróże mają zawsze charakter tematyczny i poznawczy, znaczy to że nie są przypadkowe, lecz są planowane i starannie przygotowywane od strony merytorycznej. Ich owocem są pogłębione studia na dany temat, znajdujące uzewnętrznienie w kolejnych publikacjach książek, artykułów i fotografii. Podróże bowiem mają również charakter fotograficzny. Jan Gać jest autorem kilkunastu książek, z których czternaście zostało ogłoszonych drukiem i bogato ilustrowanych własnymi fotografiami.

JAN GAĆ jest członkiem elitarnego klubu podróżników i odkrywców The Explorers Club w Nowym Jorku, Polonijnego Klubu Podróżnika w New Jersey (również jednym z założycieli), Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

ZAINTERESOWANIA: turystyka regionalna, podróże na temat, kolekcjonerstwo, numizmatyka, fotografika oraz powiększanie własnej biblioteki, liczącej obecnie ponad siedem tysięcy pozycji w językach polskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim.