Jan Gać, Częstochowa w Ameryce, Posłaniec, VIII, 2010

Powrót...