- Jan Gać, MOJA ZIEMIA ŚWIĘTA, Klio, Łódź 1992, s. 276, il. barwnych 62, mapy indeks.

MOJA ZIEMIA ŚWIĘTA to osobisty zapis wędrówek Autora - historyka i fotografika - po ziemi biblijnej. Barwny, niekiedy emocjonalny opis miejsc związanych z życiem Jezusa Chrustusa i dziejami narodu wybranego odwołuje się do historii, a zarazem przedstawia współczesne oblicze Izraela: nowoczesnego państwa, które powstało na rozdartej sporami ziemi świętej trzech wielkich monotesistycznych religii świata: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Warstwę opisową wzbogacają rozważania dotyczące konfrontacji indywidualnych wyobrażeń religijnych każdego człowieka z ich materialnym śladem utrwalonym w krajobrazie i architekturze, a także refleksje na temat wydarzeń biblijnych Starego i Nowego Testamentu, tajemnic wiary i historii.

Powrót...
Zamawiam tę książkę!