- Jan Gać, W POSZUKIWANIU MAJÓW, Klio, Łódź 1992, s. 210, il. barwnych 34, mapy, indeks.

Książka jest zapisem fascynacji Autora ze spotkania jednego z najbardziej intrygujących ludów Ameryki, tak w odniesieniu do starożytności, jak i doby współczesnej. Jakież wspaniałe pomniki architektury pozostawił po sobie ten lud o dziejach liczonych trzema tysiącleciami! Jaką głębię swej duszy utrwalili Majowie w maleńkich, glinianych posążkach, podobnych darmo szukanych w innych cywilizacjach. Książka o Majach przybliża dokonania ludu, który na trwale wpisał się w kulturowe i cywilizacyjne dziedzictwo naszego globu.

Powrót...
Zamawiam tę książkę!