- Jan Gać, MAJOWIE. Album z serii Wielkie pomniki cywilizacji, Klio-Milenium, Łódź 2003, s. 100, il. barwne.

Album MAJOWIE składa się z trzech części: warstwy ilustracyjnej, zamieszczonych do zdjęć rozbudowanych komentarzy i tekstu wiodącego, przybliżającego wielkość kultury i cywilizacji Majów. Duże, pięknie reprodukowane zdjęcia przemawiają mocą swej wymowy, pozwalają Czytelnikowi wniknąć w wielkość architektury ludu, który spośród wszystkich cywilizacji prekolumbijskich wspiął się na ten sam poziom rozwoju, co Aztekowie i Inkowie.

Powrót...
Zamawiam tę książkę!