- BOLIWIA, podróż do tego fascynującego kraju miała za zadanie poszerzenie znajomości misji jezuickich zakładanych tam w XVII i XVIII w

- SANTIAGO DE COMPOSTELA, podróż/pielgrzymka odbyta do groby św. Jakuba Apostoła w Hiszpanii szlakiem francuskim - Camino Frances - w dniach 13 lipca-17sierpnia 2010 r. Celem pielgrzymki/podróży było poznanie i przeżycie chrześcijańskich korzeni Europy. Oprócz intelektualnych, estetycznych, duchowych przeżyć i doświadczeń, jej owocem jest również zbiór ponad trzech tysięcy zdjęć.