Podejmowane przeze mnie podróże to próba nawiązania kontaktu z przeszłością, którą rozumiem nie wyłącznie w kategoriach czasu minionego bezpowrotnie. Bo przeszłość, w moim rozumieniu, ma również wymiar teraźniejszy. Przeszłość jest żywa, ona trwa w ludziach, w ich tożsamości i formacji, w ich duchowości i w ich dziełach, a tymi są wielkie pomniki ludzkiego geniuszu, zarówno te monumentalne, jak pomniki architektury, jak i małe obiekty, w których pięknie odciśnięte jest znamię duszy człowieczej, a więc estetyki. Tak zatem moje podróże to nie tylko moja własna próżność lub przyjemność, to także dzielenie się ich owocami z innymi. A tymi dla mnie są czytelnicy moich książek i artykułów, uczestnicy wystaw fotograficznych, odczytów i wyjazdów turystycznych i pielgrzymkowych.

WAŻNIEJSZE PODRÓŻE:

- ZIEMIA ŚWIĘTA (Izrael): wiele tematycznych podróży począwszy do 1986 roku. TEMATY: Ziemska ojczyzna Jezusa, Ziemia Święta Starego Testamentu, Ziemia Święta krzyżowców, Bizantyńskie monastery Pustyni Judzkiej. Podróż zaowocowała napisaniem trzech książek: "Moja Ziemia Święta" (dwa wydania), "Miejsca, które znał Jezus", przewodnikiem "Ziemia Święta. Kulturowy przewodnik śladami Jezusa" oraz opublikowaniem kilkudziesięciu artykułów.

- Podróż etapami z Jerozolimy przez SYRIĘ, TURCJĘ, GRECJĘ, KRETĘ, MALTĘ do RZYMU śladami św. Pawła Apostoła, ukoronowana książką "Śladami Pawła z Tarsu" oraz jej drugim wydaniem "Z Jerozolimy do Rzymu. Śladami Pawła Apostoła"

- EGIPT - SYNAJ - JORDANIA, kilka podróży biblijnymi śladami Mojżesza do ziemi Kanaan oraz poznawaniem rzymskich i wczesnochrześcijańskich pozostałości archeologicznych

- Kraje cywilizacji bizantyńskiej: BAŁKANY, GRECJA, TURCJA, MOŁDAWIA, ROSJA. Owocem kilku podróży w ten rejon sa trzy książki: "W ogrodach Pantanassy. Opowieść o Grecji bizantyńskiej", "Grecja", album i "Grecja. Kulturowy przewodnik po Grecji bizantyńskiej".

- IRLANDIA wczesnośredniowieczna

- Wszystkie kraje Europy z zainteresowaniem głównie: FRANCJĄ I SKANDYNAWIĄ

- USA: wiele podróży po 36 stanach, głównie archeologiczne wyprawy na Południowy-Zachód z cyklu Ameryka prekolumbijska

- MEKSYK, GWATEMALA, BELIZE: śladami cywilizacji i kultur prekolumbijskich, wiele wypraw, które zaowocowały książkami: "W poszukiwaniu Majów", "W ojczyźnie Majów" i albumem "Majowie" oraz kilkudziesięcioma artykułami

- MEKSYK kolonialny, wiele wyjazdów w celu poznania architektury hiszpańskiej, co zostało opisane w książce "Meksyk"

- PERU, dwie wyprawy dla poznania kultur prekolumbijskich i hiszpańskiej architektury kolonialnej

- ARGENTYNA - PARAGWAJ - BRAZYLIA - URUGWAJ dwie wyprawy dla zbadania jezuickich redukcji Indian Guaranich: album "Raj utracony" i wiele artykułów