- Jan Gać, MOJA ZIEMIA ŚWIĘTA, Klio-Milenium, Łódź 2000, s. 356, indeks, il. barwnych 32.

Książka jest poprawionym i uzupełnionym wznowieniem wydanej pod tym samym tytułem książki w 1992 roku. Stanowi jedną z trzech książek tzw. "złotej serii" opracowanej przez Autora na trzecie milenium chrześcijaństwa. Nowe zdjęcia wzbogacają jej treść.

Powrót...
Zamawiam tę książkę!