- Jan Gać, ŚLADAMI PAWŁA Z TARSU, Klio-Milenium 2000, s. 368, mapy, il. barwnych 32.

Jedni wyprawiają się w świat śladami Marco Polo, przemierzając Szlak Jedwabny. Inni na ogromnych przestrzeniach Azji próbują dorównać Aleksandrowi Wielkiemu w przemierzaniu dziewiczych szlaków. Nie bark i takich, którzy pieszo lub nawet konno podejmują trasy krzyżowców - od Renu do Jerozolimy. Ci, którzy ponad lądowe przedkładają morskie szlaki, mają do wyboru trasy Wikingów, mnicha Brendana, Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana lub któregoś z wielkich żeglarzy. Autor tej książki za bohatera swych peregrynacji obrał Pawła Apostoła, człowieka, który z Dobrą Nowiną przemierzał drogi i bezdroża Imperium Rzymskiego. Podróż po śladach tego wielkiego człowieka wszechczasów, który śmiał rzucić wyzwanie dotychczasowemu porządkowi starożytnego Rzymu i starożytnej Grecji, jest jedyną w swoim rodzaju przygodą odkrywania zarówno jego samego - głównie poprzez wspaniałe w swej treści listy - jak i świata, w którym wyrósł i z którym się zmierzył.

Powrót...
Zamawiam tę książkę!