- Jan Gać, MIEJSCA, KTÓRE ZNAŁ JEZUS, Klio-Milenium, Łódź 2000, s. 224, il. barwnych 32.

Obok MOJEJ ZIEMI ŚWIĘTEJ i ŚLADAMI PAWŁA Z TARSU niniejsza książka stanowi trzecią z tzw. "złotej serii" opracowanej i wydanej przez Autora na uczczenie trzeciego milenium chrześcijaństwa. Nie jest uzupełnieniem MOJEJ ZIEMI ŚWIĘTEJ, jest książką napisaną odmiennie, z akcentem położonym nie na osobiste przeżycia Autora w zetknięciu z ziemską ojczyzną Jezusa, lecz mającą za zadanie poprowadzenie Czytelnika po Jezusowych miejscach w oparciu o zapisy Ewangelii, relacje historyków epoki, głównie Józefa Flawiusza, i ustalenia archeologiczne.

Powrót...
Zamawiam tę książkę!