- Jan Gać, GRECJA. ŚLADAMI CHRZEŚCIJAŃSTWA, WAM, Kraków 2005, s. 240.

Fascynująca książka przybliżająca w bardzo interesującym wykładzie dzieje wschodniego chrześcijaństwa, nie tylko poprzez jego duchowość, ale i wspaniałą sztukę oraz architekturę. Szata edytorska i bogata strona ilustracyjna niewątpliwie wciągną w wielowiekową historię prawosławnej Grecji, zarówno czytelników zainteresowanych dziejami chrześcijaństwa, jak i tych odwiedzających Grecję wyłącznie z powodów turystycznych. Jestem przekonany, że ta, wydana przez WAM, pierwsza książka z serii śladami chrześcijaństwa znajdzie wielu odbiorców dla których będzie znakomitym przewodnikiem i pomocą w zrozumieniu dziedzictwa kulturowego i religijnego Grecji.
Bp JAN SZKODOŃ

Żeby Grecję zrozumieć, trzeba ją pokochać. Książka ta świadczy, że sprzyja temu każde spotkanie z Grecją, z godnym podziwu bogactwem jej geografii i topografii, historii i kultury, duchowości i wiary. Ziemia św. Pawła i św. Andrzeja - apostołów, którzy prawie dwa tysiące lat temu położyli trwałe fundamenty pod jej chrześcijańską tożsamość, została przedstawiona w sposób, w którym wiedza łączy się z wrażliwością a fascynacja z refleksją.
ks. prof. Waldemar Chrostowski

Książka ta jest rodzajem przewodnika po ważnych miejscach będących świadectwami tradycji chrześcijańskiej. Są w niej opisane dzieje chrześcijaństwa na terenie Grecji, widziane oczami historyka - znawcy wschodniego chrześcijaństwa i historyka sztuki - zajmującego się architekturą i malarstwem. Zetknięcie się antyku i świata chrześcijańskiego, który powstaje na jego ruinach, a następnie walczy o przetrwanie pod naporem Turków, opisane zostało w sposób niezwykle wciągający czytelnika w lekturę. Historię tworzą ludzie: władcy, teologowie, patriarchowie, malarze... Trudno więc być w Grecji i nie zobaczyć: Tesalonik, Świętej Góry Atos, Kastorii, Meteorów, Hosios Lukas, Dafni, Mistry, Mani, Metony czy Krety.
ks. prof. Zdzisław Kliś, historyk sztuki

Książka o greckim chrześcijaństwie to więcej niźli kompendium wiedzy o tamtejszej kulturze religijnej, którą zwykliśmy nazywać od połowy XI stulecia Kościołem ortodoksyjnym albo też greckim, lub prawosławnym. A Grecja to nie tylko starożytność, pomniki antyku, nie tylko śródziemnomorski klimat, to także bogata spuścizna kulturowa chrześcijaństwa wschodniego, zaznaczona najświetniejszymi zabytkami kultury. Polecana książka to jakże jasny i precyzyjny wykład teologii prawosławnej, w duchu otwarcia na dialog z kulturą Zachodu i współczesnego człowieka.
prof. Michał Rożek, historyk kultury i sztuki

Odkrywanie śladów chrześcijaństwa w Grecji, dzięki nowej książce Wydawnictwa WAM, to zaproszenie do ekscytującej podróży w przestrzeń wiary i sztuki, po szlakach przetartych przez świętych Pawła, Łukasza, Tymoteusza czy Tytusa. Prowadzą one w świat fascynującej architektury bizantyńskiej, malarstwa monumentalnego, ikon i mozaik - od Tesalonik i Świętej Góry Atos, poprzez Kastorię, dającej przedsmak nieba Meteory, Ateny i Mistrę, aż na Kretę. Tam czytelnik może spotkać się z El Greco, który kulturze zachodniej przekazał dziedzictwo Bizancjum, stając się dziś jednym z patronów jednoczącej się Europy.
ks. prof. Andrzej Witko, historyk duchowości i sztukiPowrót...
Zamawiam tę książkę!