-Jan Gać, Z JEROZOLIMY DO RZYMU. ŚLADAMI PAWŁA APOSTOŁA, WAM, Kraków 2008, s. 368, mapy, il. barwnych 32.

Powrót...
Zamawiam tę książkę!