Jan Gać, Rzym, Kulturowy przewodnik po Wiecznym Mieście, WAM, Kraków 2010, s. 334,

Kulturowy przewodnik po Rzymie ma w sposób zwięzły, przystępny, ciekawy i kompetentny przybliżyć turyście i pielgrzymowi najważniejsze, najbardziej wartościowe pod względem architektury, sztuki i duchowości obiekty Wiecznego Miasta. Przewodnik jest bogato ilustrowany autorskimi zdjęciami. Uwzględniając praktykę podróżowania polskich turystów i pielgrzymów, którzy zwiedzanie Rzymu najczęściej rozpoczynają od Watykanu, naszą wędrówke po tym czarującym mieście rozpoczynamy własnie tam, w Bazylice św. Piotra, przekraczamy następnie Tybr i posuwamy się dzielnica po dzielnicy tak, by w miarę możliwości ogarnąć naszą wędrówką całe miasto.

Powrót...
Zamawiam tę książkę!